Världen väntar på svensk energiplattform

Det svenska företaget Hexicon bygger just nu en gigantisk plattform, vilken planeras vara färdig om två år. Plattformen heter även den Hexicon, och är en flytande energiplattform som kombinerar vind med vågkraft. Syftet med den är att tillgodose länder som får sin energi från främst fossila bränslen med vind- och vågkraft. Plattformen är utrustad med 36 vindturbiner och 15 vågkraftverk som tillsammans har en kapacitet på 69 megawatt. Konkurrenter casino online till Hexicon kommer inte upp i samma effekt, enligt företaget. Plattformen är också bemannad, vilket gör att man slipper skicka servicebåtar till den samt sänker underhållskostnaderna. Hexicons installationskostnader kommer också att vara lägre än konkurrenternas.

Det finns ett stort intresse för plattformen utomlands. Hexicon har alltså stora möjligheter att bli Sveriges nästa stora greentech-export.

Läs ursprungsartikeln här.