Cykelplan för Stockholm

Klimatpaktens ordförande Ulla Hamilton presenterade i början av mars den cykelplan för Stockholm som man arbetar för fullt med på Trafik- och renhållningsnämnden. Målet är att det ska bli mer lockande att ta sig fram på cykel i Stockholm.

Handlingsplanen för ”Cykelplan Stockholm 2012” tar upp vilka cykelstråk som skulle kunna användas för cykelpendling. Pendlingsstråken ska ha en viss standardnivå när det gäller t.ex. vägbredd, kapacitet, trafiksäkerhet och framkomlighet. Utöver detta tar man upp frågor så som vikten av cykelparkeringar, ökat utbud av lånecyklar samt fler cykelpumpar.

Satsningen på detta är stor från Stockholms stads sida. Stadsmiljöborgarrådet presenterade t.ex. i höstas den cykelmiljard som man satsar till 2016.

Läs mer om detta på ”Aktuellt från Hamilton”.